Ze względu na ścisłą kontrolę 
na wysypisku odpadów prosimy

nie składować sprzętu gosp. domowego:

lodówki, kuchenki elektryczne, meble itp.

oraz materiałów budowlanych:

okna, drzwi, wiadra po farbie itp.,

ponieważ grozi to cofnięciem transportu z wysypiska,

w/w sprzęt należy wywieść na własny koszt do utylizacji.

Przypominamy o zakazie wyrzucania do kontenera:

trawy, gałęzi, ścinek z żywopłotów i krzewów ozdobnych.

 

 

 

 

 

 

 UWAGA !

Zgodnie z Ustawą z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,

działkowcy Ogrodu "Odra" w Opolu są dzierżawcami 

a nie właścicielami działek.