Polski Związek Działkowców ROD „Odra"

         Stowarzyszenie Ogrodowe w  Warszawie

pl. Różyckiego, 45-703 Opole

        konto: 04 1050 1504 1000 0090 7522 7075

 

skr.poczt. 1413, Opole 7
tel.: +48 774 743 345

NIP 754-26-29-614
Regon 007015915-12638

 

 

Biuro Zarządu czynne:

Od 1 marca do 30 listopada 2024 r

poniedziałki i czwartki od 1600 do 1830 
Kasa czynna od 1530 do 1730