Prezes Zarządu 

Józef Orłowski

tel. 664 194 942

Poniedziałek i Czwartek godz. 1600 - 1800

                                                            

      

                            Pierwszy Wiceprezes                            Wiceprezes

                                                                      

                                       Rajmund Grajcar                                              Bogumił Biernat

                           ds. organizacyjno-społecznych                 ds. inwestycyjno-gospodarczych

                                  tel. 602-172-340                                                   tel.  733-546-501       

                                                       

     

                                    

                                                                                                          

                                          Sekretarz Zarządu                                Skarbnik Zarządu

                      

                                                                                                                          

                               Halina Ross                            Aleksandra Wilde

                                                                     

 

                                                  

                                      Członkowie Zarządu     

 

                                                                   

                                                                      

                                                                                          

                                                                                                       

                             Anna Sitkowska                                      Barbara Barcz-Berdak

 

                                                                       

                                                                                

                                                                                       

                                                            Leon Kukielka                                       Leśniak Michał                                                    

                                                                                                                                        

                             Dane osobowe opublikowane za zgodą członków Zarządu ROD "Odra"